khủng hoảng kinh tế

Thời kỳ khủng hoảng ở TBN, các nhà hàng làm thế nào để “sống”

Các nhà hàng tại Tây Ban Nha đã phải tìm đến những mô hình kinh doanh mới để thoát