làm gì để anh ấy yêu mình hơn

Tình yêu thương thuần khiết: Đến cuối cùng sẽ là yêu

 Cho đi yêu thương là cho đi một nhánh rễ để từ đó hạnh phúc lại tiếp tục sinh sôi,