sai lầm

Khởi nghiệp mà không phải vay mượn, bạn có muốn không?

Khởi nghiệp luôn rất tốn kém và đầy mạo hiểm bởi chỉ một bước đi sai lầm có thể